Rahankeräyslupa

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n rahankeräyslupa RA/2021/1251 on voimassa toistaiseksi.
Keräyslupa Ahvenanmaalla: ÅLR 2023/6236 voimassa 28.8.2023-27.8.2024

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2021/1251, myönnetty 1.10.2021

Rahankeräysluvan saaja
MIELI Suomen Mielenterveys ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Luvan voimassaoloaika
1.1.2021 alkaen toistaiseksi

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään MIELI ry:n työhön mielenterveyden edistämiseksi ja mielenterveyden ongelmien ehkäisemiseksi sekä vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kriisiauttamiseen. Kerättäviä varoja voidaan käyttää myös paikallisten kriisikeskusten ja MIELI ry:n jäsenjärjestöjen tukemiseen, MIELI ry:n koordinoiman Rikosuhripäivystyksen toimintaan sekä MIELI ry:n toimintaan järjestöjen yhteisissä toimintamuodoissa kuten Sekasin Kollektiivissa.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n rahankeräyslupa (PDF)